.

Dotazník

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Hodnocení restaurace
1

Jaké je vaše pohlaví?

Vyberte jednu odpověď
2

Odkud jste do naší restaurace zavítal/a?

3

Proč jste si vybral/a naši restauraci?

4

Jak jste byli spokojeni s naší nabídkou?

5

Jak jste byli spokojeni s našimi zaměstnanci?

6

Jaká byla kvalita našich výrobků podle vás?

Vyberte jednu odpověď
7

Můžeme se na Vás těšit příště

Vyberte jednu odpověď
8

Poradili byste nám jak restauraci vylepšit?

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.