Dotazník k diplomovej práci prínosy činnosti hlavného kontrolóra vo vybraných samosprávnych krajoch

Dobrý deň, som študent piateho ročníka ekonomickej fakulty UMB v študijnom odbore ekonomika verejného sektora a pre moju diplomovú prácu by som chcel vedieť vaše názory z pohľadu vašej funkcie k predmetu skúmania mojej práce. Venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka k mojej diplomovej práci, dotazník je anonymný a vaše odpovede budú použité výlučne pre potreby písania diplomovej práce. 

V prípade že by ste chceli radšej odpovedať inou formou alebo máte záujem o osobné stretnutie, kontaktujte ma prosím na tel. č. 0904744086 alebo prostredníctvom emailu asagat@student.umb.sk

Spustiť dotazník