Projekty prevence kriminality a návrhy na jejich zlepšení v Litoměřickém okrese

Vážení respondenti,

jmenuji se Nikola Richtrmocová a studuji třetí ročník bakalářského studia na vysoké škole Ambis a.s., obor Bezpečnostní management se zaměřením na kriminalistiku a kriminologii. 

Tímto bych Vás ráda požádala o vyplnění krátkého anonymního dotazníku, který bude sloužit jako podklad k praktické části mé bakalářské práce na téma: Projekty prevence kriminality a návrhy na jejich zlepšení v Litoměřickém okrese. 

Předem velice děkuji za Váš čas.

Spustit dotazník teď