Poruchy spánku klientov domovov sociálnych služieb - možnosti fototerapie

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.


Chronobiologická metóda by mohla prispieť k zlepšeniu efektivity poskytovania starostlivosti v zmysle zlepšenia spolupráce s pacientmi konkrétne pri znížení personálného vyťaženia pri práci s klientmi a zároveň by mohla prispieť k zlepšeniu efektivity poskytovania starostlivosti v zmysle zníženia ekonomických nákladov pri liečbe u klientov s Alzheimerovou alebo Parkinsonovou chorobou.

Svetelná terapia je nefarmakologická liečba, ktorá pomáha regulovať spánok u pacientov/klientov s vyššie uvedenými diagnózami. Štúdie preukázali, že vystavenie dennému svetlu môže konsolidovať a zvýšiť účinnosť nočného spánku a zároveň zvýšiť bdelosť počas dňa a znížiť večerné nepokoje, ako aj vplyv na zlepšenie pamäte a kognície u týchto pacientov. Existuje predpoklad, že dlhší a lepší nočný spánok by mal znížiť rušivé správanie počas dňa a mať teda pozitívny vplyv na opatrovateľov v inštitúciách aj doma .

Spustiť dotazník