Begrijpelijkheid van de pijnscore

Voor mijn onderzoek betreft de pijnscore binnen de beschouwende (leer)afdeling heb ik een enquête opgesteld voor iedereen uit het team. Zouden jullie deze voor mij willen invullen?Informed consent:

Wanneer u deze enquête invult verleent u toestemming, aan de voor het onderzoek verantwoordelijke student(en) van hogeschool Saxion, om de informatie die u in de hiernavolgende vragenlijst zult geven te gebruiken voor onderzoek. Door het invullen van deze enquête geeft u automatisch toestemming en verklaart u:


- Dat u duidelijk door de student(en) bent geïnformeerd over het doel en de inhoud van het onderzoek.


- Dat u aanvullende vragen kon stellen en dat uw vragen naar tevredenheid zijn beantwoord.


- Dat u genoeg tijd had om te beslissen over deelname.


- Dat u toestemming geeft voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens voor de beantwoording van de onderzoeksvraag in dit onderzoek.


- Dat u begrijpt dat er zeer vertrouwelijk wordt omgegaan met verkregen informatie en dat er met zorg wordt omgegaan met uw privacygevoelige gegevens.


- Dat u geheel vrijwillig instemt met deelname aan dit onderzoek.


- Dat u het recht behoudt, om op elk moment zonder opgaaf van redenen, uw deelname aan dit onderzoek te beëindigen. 


Enquête starten
Privacybeleid | Gratis Enquête Maken | © Survio 2023