.

test

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jste spokojeni

Vyberte jednu odpověď
2

spokojenost s obchodním zástupcem

3

Kdo je Váš obchodní zástupce

Můžete uvést i slovní hodnocení