Vragenlijst aan ouders rondom drugsgebruik jongeren.

Geachte ouder / verzorger, wij zijn drie studenten aan NHL Stenden en doen onderzoek naar het bespreken van drugsgebruik tussen ouders en kinderen. 

Het invullen van deze enquête zal ongeveer 5-10 minuten duren. 

De gegevens uit deze enquête zijn volledig anoniem, en zullen alleen gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden.  

Alvast dank voor het invullen van deze enquête.


Enquête starten