Jämförelse av samhällsstrukturen i Österängen respektive Bymarken

Hej!Vi är fyra elever som går första året på Sandagymnasiet. Som en del av vår utbildning i ämnet samhällskunskap har vi fått i uppgift att undersöka och analysera två områden i Jönköpings kommun. Detta i hopp om att kunna skildra samt finna orsaker till eventuella skillnader och likheter mellan olika platser i vårt närområde.


Genom att skanna QR-koden nedan kommer du till enkät med 15 snabba frågor. När du besvarar dessa bidrar du med ett gott underlag för vår undersökning. Svaren som ges är anonyma.Tack på förhand!

Starta en Enkät Nu