ANKIETA DLA UCZNIÓW 2019

Drogi uczniu! Ankieta, którą przygotowaliśmy dla Ciebie, ma na celu sprawdzenie stopnia realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych zawartych w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym naszej szkoły. Przeczytaj uważnie wszystkie pytania i wybierz właściwą odpowiedź.Ankieta jest anonimowa.

1. Czy według Ciebie nasza szkoła uczy?
Wymagana odpowiedź

TAK
NIE
Postaw patriotycznych
Postaw obywatelskich
Bycia członkiem rodziny
Przywiązania do korzeni (regionu)
Zdrowego stylu życia
Przeciwdziałania agresji
Zapobiegania zagrożeniom i uzależnieniom (papierosy, narkotyki, alkohol, internet,cyberprzemoc)

Zaznacz odpowiedź:
Wymagana odpowiedź

TAK
NIE
TRUDNO POWIEDZIEĆ
Czy w naszej szkole czujesz się bezpiecznie?
Czy Twoim zdaniem szkoła zauważa problemy uczniów?
Czy wiesz do kogo zgłosić się z prośbą o pomoc, gdy masz jakiś kłopot lub trudności?
Czy Twoi nauczyciele są życzliwi?
Czy Twoja postawa uczniowska jest uwzględniana podczas oceny z zachowania?
Czy znasz swoje prawa?
Czy wiesz jakie masz obowiązki?
Czy wiesz jak bronić swoich praw?
Czy zajęcia wychowawcze są, Twoim zdaniem ciekawe?
Czy dzięki lekcjom wychowawczym mogłeś rozwiązać swoje problemy?
Czy uwagi i propozycje uczniów są uwzględniane przez nauczycieli?
Czy zajęcia wychowawcze miały pozytywny wpływ na atmosferę w Twojej klasie?

3. W jakich formach zajęć pozalekcyjnych brałeś udział w naszej szkole?(Możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

4. W jakiej formie były prowadzone zajęcia wychowawczo-profilaktyczne w naszej szkole? (Możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

5.Czy na lekcjach wychowawczych poruszane były sprawy związane z:
Wymagana odpowiedź

TAK
CZĘSTO
NIE
RZADKO
NIGDY
Twoimi rozwojem fizycznym, umysłowym i emocjonalnym?
Ze stosunkami między ludźmi (w grupie rówieśniczej, szkole, rodzinie)?
Z otaczającym Cię środowiskiem kulturalno-przyrodniczym)?

6. Czy masz jakieś propozycje lub uwagi dotyczące działań wychowawczo-profliaktycznych w naszej szkole?
Wymagana odpowiedź

7. Co w naszej szkole Ci się podoba?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

8. Co w naszej szkole Ci się nie podoba? Napisz nam o tym.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

9. Zaznacz, której klasy jesteś uczniem/uczennicą.
Wymagana odpowiedź

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY :)