Dotazník k absolventské práci

Dobrý den, v rámci rozšiřování svého vzdělání studuji obor Diplomované všeobecné sestry ve škole Varnsdorf.

Pracuji na absolventské práci s názvem Komunikační dovednosti v praxi nelékařského zdravotnického pracovníka a tímto bych Vás ráda požádala o vyplnění jednoduchého dotazníku, jehož výsledky budou poté zpracovány a vyhodnoceny v mé práci.

Dotazník je určen pouze pro střední zdravotnický personál, je zcela anonymní a výsledky budou použity pouze pro účely absolventské práce a její následné prezentaci. Své odpovědi, prosím, zakroužkujte, v některých otázkách je možnost vlastních odpovědí, popřípadě je uvedena instrukce, jak odpovědět.

Děkuji za Váš čas, Bc. Hořínková.

Spustit dotazník teď