.

enquête veiligheid medewerkers Jumbo

Ik doe onderzoek naar de veiligheid van de medewerkers Jumbo Ulvenhout vanuit school. Voelen zij zich veilig en wordt hier genoeg naar gekeken en aandacht aan besteedt?

Het invullen van de enquête duurt max. 5 min.

Alvast bedankt!

Secured
Veiligheidsbeleving
1

Wat is je functie binnen de Jumbo?

kies één of meerdere antwoorden
2

Hoelang werk je al binnen de Jumbo?

één antwoord
Veiligheidsbeleving
3

Hoe veilig voel je je op je werkplek bij de Jumbo?

één antwoord
4

Heb je ooit een situatie meegemaakt waarbij je je onveilig voelde tijdens je werk?

één antwoord
5

Zo ja, kan je kort opschrijven wat er is gebeurd?

Zo nee, schrijf: nee
6

Vind je dat de Jumbo voldoende veiligheidsmaatregelen heeft om medewerkers te beschermen?

één antwoord
7

Heb je ooit deelgenomen aan een veiligheidstraining georganiseerd door de Jumbo?

één antwoord
8

Zo ja, hoe beoordeel je de kwaliteit van deze training?

één antwoord
9

Weet je hoe je een gevaarlijke situatie moet rapporteren?

één antwoord
10

Heb je nog opmerkingen met betrekking tot de veiligheid bij de Jumbo?

Zo nee, schrijf: nee

Bedankt!