NEPOVINNÉ (ODPORÚČANÉ) OČKOVANIE V DETSKEJ AMBULANCII

(Dotazník k diplomovej práci) 


Dobrý deň, 


volám sa Tatiana Chmelíková. Som študentka 2. ročníka magisterského štúdia odboru Ošetrovateľstvo na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Chcela by som Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorý je súčasťou mojej diplomovej práce na tému Úloha sestry a miera vedomostí rodičov v oblasti prevencie odporúčaného očkovania detí v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast. Dotazník je anonymný a získané údaje budú slúžiť výhradne pre účely vypracovania záverečnej práce. Pri každej otázke označte len jednu odpoveď, ak nebude uvedené inak.


 Vopred ďakujem za vyplnenie dotazníka.

Spustiť dotazník