Program rozvoje obce Vlčice na období let 2019-2028

Vážení obyvatelé Vlčic,

naše obec začala zpracovávat program rozvoje obce, ve kterém chceme vyjasnit priority obce a definovat rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám poskytne cenné informace pro lepší využití vlastních finančních prostředků a zároveň se stane i důležitým podkladem pro získání dotačních prostředků na vybrané rozvojové záměry. Za velice důležité považujeme zjistit Vaše názory na to, jak by naše obec měla v budoucnu vypadat.

Obracíme se na Vás se žádostí o vyjádření Vašeho názoru, jakým směrem by se měl zaměřit rozvoj naší obce do roku 2028. Výsledky dotazníkového šetření poslouží výhradně jako podklad pro zpracování dokumentu Programu rozvoje obce. O výsledcích budete průběžně informováni na internetu, na vývěsce i na veřejných projednáních.

Děkujeme za Váš čas a projevený zájem!

Martin Petr, starosta

Tomáš Cvrček, místostarosta