Zachowania narracyjne dzieci z jąkaniem i dzieci niedoświadczających jąkania

Szanowni Państwo,

jestem studentką logopedii na Uniwersytecie Śląskim. Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, która jest częścią projektu badawczego realizowanego w ramach mojej pracy magisterskiej. W ramach tego projektu badam zachowania narracyjne dzieci z jąkaniem i dzieci bez doświadczenia jąkania. Celem ankiety jest uzyskanie informacji o rodzinie, dziecku i jego zachowaniach językowych. Pozyskane dane poddane zostaną anonimizacji tak, aby niemożliwe było zidentyfikowanie uczestników badania, a odpowiedzi na zadane przeze mnie pytania zostaną wykorzystane wyłącznie w celach badawczych. Moją pracę przygotowuję pod opieką dr hab. Katarzyny Węsierskiej, prof. UŚ. Każda Państwa odpowiedź jest dla mnie pomocna, aby lepiej poznać zachowania narracyjne Państwa dzieci. 

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt ze mną (sabina.lukaszek@gmail.com) lub z moją promotorką (katarzyna.wesierska@us.edu.pl). 

Serdecznie dziękuję za pomoc w prowadzeniu badania i poświęcony czas.

Sabina Łukaszek

Rozpocznij ankietę teraz