.

Využitie proprioreceptívneho tréningu po operačnej liečbe dolnej končatiny

Dobrý deň,

ďakujem, že ste sa rozhodli zúčastniť na prieskume. Vaše odpovede pomôžu lepšie porozumieť výhodám a efektivite tejto formy rehabilitácie.

Zabezpečené
1

Aké je vaše pohlavie?

Vyberte jednu odpoveď
2

Vek?

Vyberte jednu odpoveď
3

Trpíte bolesťami v členkovom kĺbe?

Vyberte jednu odpoveď
4

Boli ste niekedy na operácii členkového kĺbu?

Vyberte jednu odpoveď
5

Navštevujete fyzioterapeuta za cieľom rehabilitačných cvičení?

Vyberte jednu odpoveď
6

Ako často ste absolvovali cvičenia s fyzioterapeutom?

Vyberte jednu odpoveď
7

Boli ste oboznámený o metódach rehabilitácie?

Vyberte jednu odpoveď
8

Ktorú rehabilitačnú metódu využívate?

Vyberte jednu odpoveď
9

Pomohla vám rehabilitácia?

Vyberte jednu odpoveď
10

Pomohol vám proprioreceptívny tréning k zlepšeniu zotavenia?

Vyberte jednu odpoveď
11

Odporučili by ste proprioreceptívny tréning aj iným pacientom po operácii?

Vyberte jednu odpoveď
12

Cvičíte cvičenia na členok aj mimo cvičení s fyzioterapeutom, napr. doma?

Vyberte jednu odpoveď