TL23BR Enkät fartkamerorEnkät om: Trafiksäkerhetskameror och dess påverkan på trafiksäkerhetenIntroduktion

Trafiksäkerhetskameror är ett aktuellt tema som har stor betydelse och påverkan för trafiksäkerheten på våra vägar.

Enligt Transportstyrelsen sägs det att: ”Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Trafiksäkerhetskameror bidrar till sänkt hastighet, vilket räddar liv”.

Huvudsyftet med studien är att fånga upp fartkamerors påverkan på trafiksäkerheten utifrån ”blivande trafiklärarens” professionella perspektiv inom sitt framtida yrke.

Starta en Enkät Nu
Itegritetspolicy | Skapa enkäter gratis | © Survio 2023