UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Konsultacje społeczne dot. utworzenia Jednostek Pomocniczych miasta Katowice nr 1 Śródmieście i nr 4 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Katowic posiadających czynne prawo wyborcze do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dot. utworzenia Jednostek Pomocniczych miasta Katowice nr 1 Śródmieście i nr 4 Osiedle Paderewskiego – Muchowiec.

Do tej pory w Katowicach utworzono 20 jednostek pomocniczych, w 18 z nich działają Rady. Z inicjatywy Rady Miasta Katowice planuje się powołanie kolejnych dwóch – aby jednak do tego doszło głos muszą zabrać sami mieszkańcy. Na Państwa opinie czekamy do 21 grudnia 2018 r.

Czy jest Pani/Pan za utworzeniem Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 1 Śródmieście?
Wymagana odpowiedź

Czy jest Pani/Pan za utworzeniem Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 4 Osiedle Paderewskiego – Muchowiec?
Wymagana odpowiedź

Prosimy o wypełnienie poniższej metryczki. Podanie danych osobowych jest niezbędne do ujęcia opinii w wynikach konsultacji. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu weryfikacji poprawności prowadzenia konsultacji społecznych.

Metryczka: imię i nazwisko
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Metryczka: adres zamieszkania
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ust 1 i ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informuję, że:

1) Administratorem danych po dostarczeniu ich do Urzędu Miasta Katowice jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach, przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu

2) Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO ).

Więcej informacji znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice