.

Stosunek rodziców do nauki języka angielskiego w przedszkolu

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

Czy uczy się Pan/Pani z dzieckiem języka angielskiego w domu?

Wybierz jedną odpowiedź
2

Czy Pana/Pani dziecko ogląda bajki w języku angielskim?

Wybierz jedną odpowiedź
3

Czy Pana/Pani dziecko uczęszcza na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego?

Wybierz jedną odpowiedź
4

Czy Pana/Pani dziecko lubi uczęszczać na zajęcia z języka angielskiego?

Wybierz jedną odpowiedź
5

W jakim stopniu Pana/Pani zdaniem dziecko w wieku przedszkolnym ma szansę nauczyć się, dostosowanych do jego rozwoju, podstaw języka?

Wybierz jedną odpowiedź
6

Nauka języka angielskiego w wieku przedszkolnym może pobudzić świadomość językową dziecka – w jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z tym stwierdzeniem?

Wybierz jedną odpowiedź
7

Istotne jest dla mnie, jakie metody nauczania języka będą stosowane - w jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z tym stwierdzeniem?

Wybierz jedną odpowiedź
8

Jakie metody nauki języka dla dziecka w wieku przedszkolnym uważa Pan/Pani za najlepsze? Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi.

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
9

Dlaczego zapisał/a Pan/Pani dziecko na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego?

Wybierz jedną odpowiedź
10

Jakie korzyści widzi Pan/Pani z wczesnej nauki języka obcego? Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi.

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
11

Jak sobie Pan/Pani wyobraża, że Pana/Pani dziecko będzie wykorzystywać naukę języków obcych w przyszłości? Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi.

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
12

Czy uważa Pan/Pani, że język angielski powinien być obowiązkowo nauczany już w przedszkolu?

Wybierz jedną odpowiedź