Użytkownicy Programu Copernicus

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza.

Szczegóły użytkownika

Imię:
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Nazwisko:
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Adres e-mail:
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Nazwa organizacji:
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Kraj siedziby / miejsca zamieszkania:
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Typ organizacji [wybierz jedną]
Wymagana odpowiedź

Kraje, w których Państwa firma jest aktywna: [wybierz jedną lub więcej]

Tematyka zainteresowania / aplikacja [wybierz jeden lub więcej]

Określ cel za pomocą usług i produktów Copernicus: [Wybierz jeden]
Wymagana odpowiedź

Dlaczego jesteś zainteresowany korzystaniem z usług satelitarnych? [Wybierz jeden lub więcej]
Wymagana odpowiedź