.

Prieskum o sexe

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Ktoré z týchto možností najlepšie opisuje Váš pohlavie?

Prosím, vyberte jednu možnosť.
2

Ako by ste zhodnotili svoju spokojnosť so svojim sexuálnym životom na škále od 1 do 10?

Prosím, vyberte jedno číslo od 1 (veľmi nespokojný) po 10 (veľmi spokojný).
3

V krátkosti popíšte svoj vzťah k sexuálnosti.

Prosím, uvádzajte len relevantné informácie.
4

Aký vekový rozmedz opisuje najlepšie Vašu sexuálnu orientáciu?

Vyberte jednu možnosť, ktorá Vás najlepšie charakterizuje.
5

Ako často prežívate sexuálnu túžbu?

Vyjadrite svoje časté pocity.
6

S akým problémom súvisiacim s sexuálnym životom sa stretávate často?

Prosím, zvoľte najväčší problém, ktorý pre Vás predstavuje.
7

Ako často diskutujete so svojím partnerom o sexuálnych témach?

Hovorte s partnerom o otázkach týkajúcich sa sexuality a sexuálneho života.
8

Počas ktorého ročného obdobia prežívate najväčšiu sexuálnu túžbu?

Vyberte ročné obdobie, ktoré pre Vás najviac stimuluje sexuálnu túžbu.
9

Čo pre Vás predstavuje najväčší erotický stimul?

Definujte pre seba, čo Vám prináša najväčší sexuálny pôžitok.
10

Aký bol Váš prvý sexuálny zážitok?

Pamätajte si na svoje prvotné pocity a reakcie.