Powered by

Formularz konsultacyjny uwag do projektu uchwały Rady Miasta Wejherowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Wejherowa

Szanowni Państwo

W ramach procesu konsultacyjnego chcemy poznać Państwa uwagi na temat wyznaczonego obszaru rewitalizacji w ramach diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Wejherowie.

Diagnoza dostępna jest pod poniższym adresem:

https://bip.wejherowo.pl/strony/11793.dhtml

Rozpocznij ankietę teraz
Polityka Prywatności | Stwórz ankiety online za darmo | © Survio 2023