Delphi vragenlijst

Beste collega,

In deze vragenlijst zijn de oplossingsmogelijkheden opgenomen die tijdens de verschillende brainstormbijeenkomsten rondom mijn afstudeerproject zijn genoemd. Kun je per vraag aangeven welk antwoord jou het meest aanspreekt? Je antwoorden zullen unaniem verwerkt worden.

Enquête starten