Powered by

Stichting Het Bezinningshuis

Wij zijn Robin en Hilda Zuidam, oprichters van Stichting Het Bezinningshuis. Met deze vragenlijst willen wij onderzoeken of er behoefte is aan een plek waar mensen met een levensbedreigende ziekte en hun naasten even kunnen stilstaan bij deze nieuwe werkelijkheid. Is dit bij u van toepassing of heeft u dit in het verleden meegemaakt, dan nodigen wij u uit deze vragenlijst in te vullen.

Stichting Het Bezinningshuis is voornemens een plek, op een bijzondere, serene locatie in het midden van het land in te richten, waar mensen een weekend, een midweek of een dag(deel) kunnen komen om zich te bezinnen en stil te staan bij hun (on) eindigheid of dat van hun naaste.

Iedereen is welkom. Met of zonder specifieke geloofsovertuiging of religieuze achtergrond.

We leveren graag een maatschappelijke bijdrage aan het welzijn van ons medemens die in zwaar weer verkeert. Dit willen wij doen door oprecht te luisteren, een ieder te (h)erkennen zoals hij/zij nu is en zijn of haar verhaal laten bestaan zoals het verteld mag worden.

Wij zijn erg benieuwd wat u van dit idee vindt en willen u dan ook vragen of u aan onderstaand onderzoek mee zou willen werken. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 10 minuten van uw tijd innemen. Uiteraard zullen wij zorgvuldig met uw antwoorden omgaan.

Mocht u nog vragen en/of suggesties hebben, kunt u contact met ons opnemen via info@bezinningshuis.nl

Hartelijke groet,

Hilda en Robin Zuidam

www.bezinningshuis.nl

Enquête starten
Privacybeleid | Gratis Enquête Maken | © Survio 2023