Behoud van de Amazone

Beste deelnemer,


Dank u wel dat u deelneemt aan dit onderzoek over het behoud van de Amazone. Uw mening is erg waardevol voor ons begrip van dit belangrijke onderwerp. Deze enquête maakt deel uit van een universitaire opdracht en heeft tot doel inzicht te krijgen in verschillende perspectieven met betrekking tot het behoud van de Amazone. Voordat u begint, willen we u informeren over het doel van deze enquête en hoe we uw gegevens zullen gebruiken. Alle verzamelde informatie wordt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor onderzoeksdoeleinden.


Enquête starten