Přístup žáků k pohybové aktivitě po covidové pandemii

Jmenuji se Martin Skalický a jsem studentem fakulty sportovních studií na Masarykově univerzitě v Brně. V rámci své magisterské práce uskutečňuji dotazníkové šetření, jehož cílem je sběr a analýza dat, které budou sloužit pro zpracování a analýzu změn přístupu žáků ZŠ ke sportu a pohybovým aktivitám po covidové pandemii. Získané informace budou sloužit výhradně pro účely magisterské práce.


Účast na výzkumu je dobrovolná a odpovídání můžete kdykoliv ukončit bez udání důvodu.


Prohlašuji, že jsem byl informován a pochopil jsem smysl tohoto výzkumu. Svůj souhlas stvrzuji spuštěním dotazníku.


Spustit dotazník teď