.

DOTAZNÍK PRO RODIČE ŽÁKA/ŽÁKYNĚ 1.A

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

JMÉNO ŽÁKA/ŽÁKYNĚ

2

JAK DOMA VAŠEMU DÍTĚTI ŘÍKÁTE?

3

K ZASEDACÍMU POŘÁDKU

Vyberte jednu nebo více odpovědí
4

INFORMACE, KTERÉ POVAŽUJETE ZA DOBRÉ, ABYCH VĚDĚLA

(ZDRAVOTNÍ STAV, ALEGRIE APOD.)
5

JAK BYSTE VAŠE DÍTĚ CHARAKTERIZOVALI?

uzavřené, přátelské, tvrdohlavé, sebestředné, společenské ….
6

O CO SE VAŠE DÍTĚ ZAJÍMÁ? CO HO BAVÍ?

7

TĚŠÍ SE NA ŠKOLU? JE ZVÍDAVÝ/ZVÍDAVÁ?

8

PROJEVUJE VAŠE DÍTĚ ZÁJEM O KNÍŽKY?

Vyberte jednu odpověď
9

PŘI PŘEDČÍTÁNÍ VAŠE DÍTĚ VYDRŽÍ A POZORNĚ POSLOUCHÁ

Vyberte jednu nebo více odpovědí
10

CHCE VAŠE DÍTĚ, ABY MU NĚKDO PŘEDČÍTAL

Vyberte jednu nebo více odpovědí
11

PŘEČTENÉ SI PAMATUJE

Vyberte jednu nebo více odpovědí
12

V SOUČASNÉ DOBĚ ČTEME SPOLEČNĚ KNÍŽKU.

13

DÍTĚ MÁ DOMA

Vyberte jednu nebo více odpovědí
14

MÁ VAŠE DÍTĚ PŘÍLEŽITOST VIDĚT VÁS PŘI ČTENÍ

KNIH, NOVIN, ČASOPISŮ
15

JIŽ DŘÍVE SE NAŠE DÍTĚ ZAJÍMALO O PÍSMENKA, MUSELI JSME MU/JI NAPŘ. PŘEDČÍTAT NÁPISY ...

Vyberte jednu nebo více odpovědí
16

DÍTĚ CHODÍ NA NÁPRAVU ŘEČI

Vyberte jednu nebo více odpovědí
17

Pokud jste odpověděli ANO, napište, v čem má Vaše dítě problém.

18

MÍSTO PRO VAŠE KOMENTÁŘE, OTÁZKY, POCHYBNOSTI ...

DĚKUJI VÁM ZA VÁŠ ČAS.

Ivana Válalová