.

Vplyv kozmetiky na zdravie človeka

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Pohlavie

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
2

Vek

Použite iba číslice
3

Myslíš si , že vieš čo obsahuje tvoja kozmetika ?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí