.

Dotáznik o návykových látkach

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Užíval/a si alebo užívaš nejaké návykové látky?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
2

V akom veku si niektorú z nich vyskúšal?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
3

Aké návykové látky užívaš ?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
4

Ľutuješ že si s tým niekedy začal ?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
5

Aký dôvod si na to mal aby si s tým začal?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
6

Aký alkohol najviac preferuješ?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
7

Aké cigarety preferuješ ?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
8

Vyskúšal/a si niekedy drogy?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí