Prieskum k diplomovej práci: Moderné spôsoby podpory nadobúdanie vedomostí prostriedkami IKT.

PRED ZAČATÍM VYPĹŇANIA DOTAZNÍKA SI POZRI ĽUBOVOĽNÝ POČET REALS VIDEÍ NA TOMTO YT: www.youtube.com/@dominikpincak6775/shorts


Vážení spolužiaci,

prosím venujte pár minút tomuto prieskumu, ktorý je súčasťou mojej diplomovej práce. Cieľom dotazníka je získať Váš názor na získavanie informácii pomocou reals videí. 

Dotazník obsahuje zopár otázok, ktoré si dôkladne prečítaj a zamyslí sa nad nimi.

Počas realizácie prieskumu nepreskakuj OTÁZKY!

Spustiť dotazník