Kompostéry

DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY PRO BENEŠÁKY


Město Benešov zvažuje po vzoru řady měst zajištění kompostérů pro své obyvatele z dotací EU. Podmínkou čerpání dotace je dosažení určitého minimálního finančního limitu, proto bychom chtěli zjistit váš zájem.


Další podmínkou dotace je, že kompostér bude 5 let sloužit na pozemku na území města nebo osady (poté teprve může být bezplatně převeden na uživatele). Během této doby může být prováděna kontrola, zda využití odpovídá dotačním podmínkám.


Zvažujeme pořízení kompostérů, které by byly poskytnuty občanům města, a to dvojí formou: zahradní kompostéry (pro rodinné domy, ale i bytové domy s vnitroblokem/dvorem/zahradou, dále školy a školky) a komunitní kompostéry (určené převážně pro bytové domy v sídlištích).


Zahradní kompostování si asi každý dokážeme představit, ale jak probíhá to komunitní? Na určených místech, se souhlasem vlastníka pozemku, je umístěna speciální nádoba – kompostér, který je uzamykatelný a tepelně izolovaný. Klíč k zámku kompostéru mají vždy členové komunity, kteří se pro kompostování rozhodli. Každý kompostér má svého proškoleného „správce“, který odpovídá za správné využívání nádoby, čistotu kompostu a jeho následný odběr. Kapacitně slouží jeden kompostér pro 20 až 30 rodin. Hotový kompost je k dispozici za přibližně deset měsíců.


Více o komunitním kompostování: Jak na komunitní kompostování – Kompostuj (https://kompostuj.cz/jak-na-to/)


Pokud vás kompostování zaujalo, vyplňte, prosím, přiložený dotazník a pomozte nám zjistit, zda je tato aktivita pro občany Benešova zajímavá.


(Souhlas se zpracováním osobních údajů: 

Navrhovatel souhlasí, aby město Benešov zpracovávalo jeho osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo. Osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účely dotace . Osobní údaje nebudou předávány žádné třetí straně. Osobní údaje budou skartovány do 31. 12. 2024. Navrhovatel má právo na opravu osobních údajů a jejich výmaz. Navrhovatel má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.)

Spustit dotazník teď