.

Czynniki determinujące poczucie bezpieczeństwa w okresie wczesnej dorosłości

Zwracam się do Pani/Pana z uprzejmą prośbą o udzielenie rzetelnych i szczerych odpowiedzi na niżej zamieszczone pytania. Informuję, że będąc studentką Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe,  w ramach seminarium magisterskiego prowadzę badania na temat „ Czynniki determinujące poczucie bezpieczeństwa w okresie wczesnej dorosłości”. Badania mają charakter anonimowy, a uzyskane wyniki posłużą tylko i wyłącznie  do opracowania naukowego. 

Z góry dziękuję za pomoc 

Magdalena Kornaś


Zabezpieczony

METRYCZKA


1

Płeć

Wybierz jedną odpowiedź
2

Wiek

Wybierz jedną odpowiedź
3

Wykształcenie

Wybierz jedną odpowiedź
4

Stan cywilny

Wybierz jedną odpowiedź
5

Sytuacja zawodowa

Wybierz jedną odpowiedź
6

Jak ocenia Pan/Pani wpływ wsparcia od rodziny na aktualne poczucie bezpieczeństwa?

7

Czy rodzina stanowi dla Pana/Pani główne źródło wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych?

8

Czy w trudnych sytuacjach życiowych rodzina jest dla Pana/Pani pierwszym źródłem wsparcia?

9

Jak często może Pan/Pani liczyć na szybką pomoc i wsparcie rodziny w trudnych sytuacjach?

10

Jak ocenia Pan/Pani poziom wsparcia emocjonalnego, jaki otrzymuje od rodziny?

11

W jakim stopniu bliskość emocjonalna z rodziną przyczynia się do zmniejszenia uczucia osamotnienia w trudnych sytuacjach życiowych?

12

W jakim stopniu bliskość emocjonalna z rodziną przyczynia się do wzmocnienia Pana/Pani stabilności i pewności siebie?

13

Czy bliskość emocjonalna z rodziną przyczynia się do poprawy Pana/Pani umiejętności radzenia sobie z życiowymi wyzwaniami?

Wybierz jedną odpowiedź
14

Czy uważa Pan/Pani, że wykształcenie ma wpływ na poczucie bezpieczeństwa?

Wybierz jedną odpowiedź
15

W jakim stopniu wykształcenie wpływa na Pana/Pani poczucie bezpieczeństwa?

Wybierz jedną odpowiedź
16

Czy zdobyte wykształcenie zwiększa Pana/Pani na świadomość potencjalnych zagrożeń w życiu codziennym?

Wybierz jedną odpowiedź
17

Czy wykształcenie i poziom wiedzy wpływa na Pana/Pani zdolność radzenia sobie z trudnościami życiowymi?

Wybierz jedną odpowiedź
18

W jaki inny sposób wykształcenie i wiedza wpływa na Pana/Pani poczucie bezpieczeństwa?

Wybierz jedną odpowiedź
19

W jakim stopniu czynniki ekonomiczne, w ty stopniu sytuacja finansowa wpływają na Pana/ Pani na stabilność życiową?

Wybierz jedną odpowiedź
20

Jak ocenia Pan/Pani wpływ sytuacji finansowej na realizację życiowych celów?

Wybierz jedną odpowiedź
21

Czy stabilna sytuacja finansowa redukuje Pana/Pani poczucie lęku i zagrożenia ?

Wybierz jedną odpowiedź
22

Na ile stabilna sytuacja finansowa wpływa na Pana /Pani satysfakcję z życia?

Wybierz jedną odpowiedź
23

W jakim stopniu sytuacja finansowa wpływa na Pana/Pani możliwości rozwoju osobistego i pewności przetrwania?

Wybierz jedną odpowiedź
24

Czy zdrowie psychiczne lub fizyczne wpływa na Pana/Pani na poczucie bezpieczeństwa ?

Wybierz jedną odpowiedź
25

Czy Pana/Pani zdaniem dobra kondycja psychiczno- fizyczna wpływa zwiększone poczucie kontroli nad życiem i pewność siebie ?

Wybierz jedną odpowiedź
26

W Jakim stopniu stan zdrowia psychicznego wpływa na Pana/Pani zdolność zarządzania emocjami?

Wybierz jedną odpowiedź
27

Jak często zdrowie psychiczne wpływa na Pana/Pani zdolność utrzymywania dobrych relacji interpersonalnych?

Wybierz jedną odpowiedź
28

W jakim stopniu zdrowie psychiczne wpływa na Pana/Pani zdolność podejmowania decyzji?

Wybierz jedną odpowiedź
29

Jakie czynniki zdrowia psychicznego uważa Pan/Pani za istotne dla swojego poczucia bezpieczeństwa?

Wybierz max. 3 odpowiedzi.
30

Czy zmiany zdrowotne, zarówno psychiczne, jak i fizyczne, mogą prowadzą w Pana/Pani odczuciu do poczucia zagrożenia, lęku i niskiego poczucia bezpieczeństwa?

Wybierz jedną odpowiedź
31

Jak bardzo dobry stan zdrowia fizycznego przekłada się na Pana/Pani poczucie niezależności i bezpieczeństwa w wykonywaniu codziennych czynności?

Wybierz jedną odpowiedź
32

Jakie grupy społeczne mają największy wpływ na Pana/Pani poczucie szczęścia i satysfakcję życiową ?

Wybierz max. 3 odpowiedzi
33

Jaki sposób jakość tych relacji społecznych wpływa na Pana/Pani codzienne poczucie bezpieczeństwa?

Wybierz jedną odpowiedź
34

W jakim stopniu otrzymywane wsparcie ze strony grup społecznych lub jego brak ma wpływ na Pana/Pani poczucie własnej wartości ?

Wybierz jedną odpowiedź
35

Czy relacje społeczne oparte na zaufaniu, wsparciu i akceptacji grup społecznych w Pana/Pani codziennym życiu wpływają na poczucie bezpieczeństwa ?

Wybierz jedną odpowiedź
36

Czy uważa Pan/Pani, że rozwój osobisty ma istotne znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa?

Wybierz jedną odpowiedź
37

W jakim stopniu kariera zawodowa determinuje Pana/Pani poczucie bezpieczeństwa?

Wybierz jedną odpowiedź
38

W jaki sposób rozwój osobisty wpływa na Pana poczucie bezpieczeństwa?

Wybierz jedną odpowiedź
39

Czy sukcesy zawodowe i osobiste mają budujący na Pana/Panią wpływ ?

Wybierz jedną odpowiedź
40

Czy sukcesy zawodowe i osobiste przyczyniły się do wzrostu Pana/Pani pewności siebie?

Wybierz jedną odpowiedź
41

Czy uważa Pan/Pani, że Twoje sukcesy zawodowe i osobiste przyczyniły się do zwiększenia Pana/Pani autonomii i niezależności ?

Wybierz jedną odpowiedź
42

W jaki sposób rozwój kariery zawodowej wpłynął na Pana/Pani poczucie autonomii i niezależności?

Wybierz jedną odpowiedź
43

Czy odniesione sukcesy zawodowe przekładają się na poprawę Twojego ogólnego poczucia bezpieczeństwa życiowego?

Wybierz jedną odpowiedź