.

La Violencia

Estimado señor o señora, por favor, dedique unos minutos de su tiempo a rellenar el siguiente encuesta.

Protegido
La Violència
1

Creus que el fet d'haver espactadors actius (animen a l’agressor) poténcia la violència?

Seleccione una respuesta
2

Relaciones als homes amb els espectadors actius?

Seleccione una respuesta
3

Opines que la capacitat de entendre i raonar de la gent és relacionada amb la violència?

Una estrella desacord i cinc estrelles molt d'acord
4

Et consideres un espectador passiu o actiu?

Seleccione una respuesta
5

Creus que el fet de ser un espectador passiu té a veure amb la pressió social i la por per part del/s agressors?

Seleccione una respuesta
6

Quant impacte creus que la violència té a l’hora de canviar als estudiants?

Una estrella poc i cinc estrelles molt
7

Quant afecta la violència a la salut mental de les víctimes?

Una estrella poc i cinc estrelles molt
8

La violència és present al teu entorn?

Una estrella poc i cinc estrelles molt
9

Creus que la por esta relacionada amb la violència?

Seleccione una respuesta
10

Quina relació te la violència amb l'abús de substancies?

Una estrella poc i cinc estrelles molt
11

La violència de gènere és un tema tabú?

Seleccione una respuesta
12

La violència feta sense voler o inconscientment segueix sent violència?

Seleccione una respuesta
13

Relaciones més als homes amb la violència física que a les dones?

Seleccione una respuesta
14

¿Creus que les condemnes de violència psíquica son suficients?

Seleccione una respuesta
15

¿Creus que la policia pot evitar algun tipus de violència?

Seleccione una respuesta
16

Creus que hi han tipus de violència més difícils d’identificar que d’altres?

Una estrella desacord i cinc estrelles molt d'acord
17

¿Creus que les xarxes socials són un mitjà de violència entre els joves?

Seleccione una respuesta
18

Has sigut víctima de violència psíquica o física?

Seleccione una respuesta
19

Creus que la violència psíquica pot arribar a ser més greu que la física?

Una estrella desacord i cinc estrelles molt d'acord
20

La violència psíquica és present al teu entorn?

Seleccione una respuesta
21

Et sents incòmode parlant dels aspectes de violència que has viscut?

Seleccione una respuesta
22

Sabries que fer en cas de patir algun tipus de violència seguidament?

Seleccione una respuesta