Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Dopad rozvodovosti na osobnost dítěte mladšího školního věku

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážení,

jmenuji se Tereza Lednová, jsem studentkou VOŠ pedagogické v Litomyšli. Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku, jehož cílem je zjistit dopad rozvodovosti na osobnost dítěte mladšího školního věku. Jsem si dobře vědoma, že toto téma je velice citlivé, proto je dotazník určen učitelům na 1.stupni základních škol. Domnívám se, že právě pedagogové, kteří se s dětmi denně setkávají, mohou dobře posoudit změnu chování dítěte v době rozvodu manželství i po něm. Myslím si, že odpovědi rodičů by byly příliš subjektivní a ovlivněny prožitky a zkušenostmi při rozpadu manželství. Výsledky použiji ve své absolventské práci. Dotazník je anonymní a slouží pouze pro účely absolventské práce.

Velmi děkuji za pochopení a Váš čas.

Délka vaší praxe?

Počet dětí ve třídě?

Počet dětí z rozvedeného manželství

Prochází některé z dětí v současné době obdobím rozvodu manželství rodičů, nebo k rozvodu manželství došlo v tomto nebo předchozím školním roce?

Pokud ano, uveďte prosím pohlaví dítěte.

Pozorujete u něho (nebo jste pozorovali) změny v chování v souvislosti s rozvodem manželství?

O rozvodu manželství rodičů žáka jste se dozvěděli:

U dítěte se projevily problémy v podobě:

Jak dlouho tyto problémy přetrvávaly?

Konzultovali jste změny v chování s rodiči?