.

Onderzoek (christelijk) muziekonderwijs

Geachte leerkracht, graag zou ik willen dat u de tijd neemt om deze enquête in te vullen. Het kost ongeveer 3 tot en met 5 minuten.

Beveiligd
Onderzoek muziekonderwijs
1

Ik zing iedere dag psalmen en/of christelijke liederen

Kies één antwoord
2

Hoelang zingt u per schooldag met de leerlingen?

3

Er moet meer gezongen worden in de school

Kies één antwoord
4

Ik geef kinderen de ruimte voor eigen inbreng voor het zingen van geestelijke liederen.

5

Ervaart u belemmeringen met het zingen van bepaalde geestelijke liederen?

Voorbeeld: een lied dat te toe-eigenend of wat dan ook.
6

Indien 'ja' op de vorige vraag: Met welke belemmeringen heeft u te maken?

7

Zijn er ouders of collega’s die moeite hebben met hoe u vormgeeft aan christelijke muziekonderwijs?

8

Indien u 'ja' heeft geantwoord op de vorige vraag: Kan u concreet omschrijven waar ouders/leerkrachten moeite mee hebben?

9

De visie op muziek in de school is duidelijk voor mij

Kies één antwoord
10

Ik ervaar de christelijke muziek/zang cultuur op school als positief

11

Ik houd me aan de liedlijst van school

Kies één antwoord
12

De geestelijke liedbundel is toe aan vernieuwing

Kies één antwoord
13

Indien 'ja' op de vorige vraag: Wat zou u concreet anders willen?

Als u geen 'ja' heeft ingevuld, kunt u verder