UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Ankieta dotycząca zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Leopolda, Bohaterów Monte Cassino i Wiertniczej

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wypełnienia ankiety w ramach trwających konsultacji społecznych dot. zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Leopolda, Bohaterów Monte Cassino i Wiertniczej, który został przeznaczony na utworzenie nowego parku. Udział w ankiecie jest anonimowy.