Socio – ekonomický dopad závažnej zmeny zdravotného stavu na jednotlivca a rodinu

Dobrý deň,

som študentkou 2. ročníka magisterského štúdia sociológie na Univerzite Komenského v Bratislave a v rámci mojej diplomovej práce sa zaoberám problematikou sociálno – ekonomického dopadu závažnej zmeny zdravotného stavu na jednotlivca a rodinu.

Dotazník je určený pre ľudí, u ktorých došlo počas života k náhlej zmene zdravotného stavu, či už krátkodobej alebo dlhodobej, v podobe úrazu či vážnejšieho ochorenia.

Dotazník je anonymný, všetky získané údaje budú spracované a použité výhradne na študijné a výskumné účely.

Veľmi sa vážim Váš čas a vopred ďakujem za pomoc.


Spustiť dotazník