.

Przestępczość zorganizowana i jej wpływ na bezpieczeństwo w społeczeństwie

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

Wiek

Wybierz jedną odpowiedź
2

Płeć

Wybierz jedną odpowiedź
3

Wykształcenie

Wybierz jedną odpowiedź
4

Obszar zamieszkania

Wybierz jedną odpowiedź
5

Stan cywilny

np. kawaler, panna, mężatka
6

Obowiązki

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
7

Czy Pana/Pani zdaniem na terenie swojego miejsca zamieszkania występuje przestępczość zorganizowana?

Wybierz jedną odpowiedź
8

Czy jest Panu/Pani znane zjawisko występowania przestępczości zorganizowanej w Polsce?

Wybierz jedną odpowiedź
9

Czy działania przestępczości zorganizowanej wpływają na funkcjonowanie miejscowości, w której żyjesz?

Wybierz jedną odpowiedź
10

Jakie Pana/Pani zdaniem grupy społeczne są obecnie powiązane z występowaniem przestępczości zorganizowanej?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
11

Czy kiedykolwiek był/a Pan/Pani świadkiem lub ofiarą przestępstwa, które może być uważane za część przestępczości zorganizowanej?

Wybierz jedną odpowiedź
12

Z jakiego rodzaju działaniami związanymi z przestępczością zorganizowaną miał/a Pan/Pani styczność? (pomiń jeśli w poprzednim pytaniu zaznaczono inną odpowiedź niż ''tak'')

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
13

Jaka działalność przestępczości zorganizowanej Pana/Pani zdaniem zdarza się najczęściej?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
14

Czy Pana/Pani zdaniem zaznaczone działalności w poprzednim pytaniu występują na terenie twojego miejsca zamieszkania?

Wybierz jedną odpowiedź
15

Czy do wiadomości publicznej są przekazywane informacje o działaniach przestępczości zorganizowanej?

Wybierz jedną odpowiedź
16

Jak często Pan/Pani spotyka się z informacjami na temat przestępczości zorganizowanej?

Wybierz jedną odpowiedź
17

Skąd najczęściej czerpie Pan/Pani informacje na temat przestępczości zorganizowanej?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
18

Czy uważa Pan/Pani, że informacje otrzymywane na temat przestępczości zorganizowanej są wiarygodne?

Wybierz jedną odpowiedź
19

Czy uważa Pan/Pani życie w swoim miejscu zamieszkania za bezpieczne?

Wybierz jedną odpowiedź
20

Czy życie w Pana/Pani miejscu zamieszkania jest niebezpieczne w wyniku działalności przestępczości zorganizowanej?

Wybierz jedną odpowiedź
21

Która z dziedzin działalności przestępczości zorganizowanej wpływa najgorzej na bezpieczeństwo?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
22

Czy uważa Pan/Pani, że lokalne władze efektywnie walczą z przestępczością zorganizowaną?

Wybierz jedną odpowiedź