Spolupráca školy a rodiny - dotazník pre rodičov

Dobrý deň,


chcela by som Vás poprosiť o vyplnenie tohto dotazníka, čím mi pomôžete so zberom informácií k mojej bakalárskej práci s názvom: "Súčasné problémy v spolupráci rodiny a školy." Dotazník sa týka Vášho osobného pohľadu na spoluprácu, nezaberie Vám veľa času a je anonymný. Informácie vyplývajúce z neho budú použité iba v mojej bakalárskej práci a pomôžu charakterizovať problémy v spolupráci školy a rodiny a navrhnúť ich riešenia.

Ďakujem za spoluprácu! Aneta Kolesárová

Spustiť dotazník