Technologické aspekty antiperspirantů a deodorantů

Dobrý den,

Věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Píši absolventskou práci na téma Technologické aspekty antiperspirantů a deodorantů. Cílem mé práce je vytvořit přehled o informovanosti a povědomí veřejnosti v problematice jejich použití a faktory vztahující se k jejich výběru.

Dotazník je zcela anonymní. Data slouží pouze pro průzkumné účely této práce.

Předem děkuji za Váš čas. 

Blanka Lančová

Spustit dotazník