Prvý kontakt žiakov s mentálnym postihnutím zo sociálne znevýhodneného prostredia s návykovými látkami.

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník