Powered by

Mor včelího plodu

ZO Praha 6, 5 pořádají 14. února 2015 v 9 hod v FEL ČVUT, Technická 2, Praha 6 setkání spojené s přednáškou MVDr. Zdeněka Klímy a besedou pro včelaře a zájemce

Spustit dotazník