ZACHOROWALNOŚĆ NA HCV WŚRÓD PIELĘGNIAREK

Zapraszam do wypełnienia mojej ankiety na temat zachorowalności pielęgniarek na wirusowe zapalenie wątroby typu C.

Jestem studentką AHE w Łodzi.

Ankieta będzie wykorzystana wyłącznie do napisania mojej pracy magisterskiej.

Proszę o poświęcenie kilku minut

na wypełnienie poniższej anonimowej ankiety.


Rozpocznij ankietę teraz