Tekutinová liečba

 Dobrý deň,

Moje meno je Daniel Kopál a tento dotazník sa bude týkať študentov, ktorý študujú predovšetkým odbor urgentná medicína alebo iné zdravotnícke odbory. Tento dotazník použijem v mojej bakalárskej práci. všetky odpovede sú anonymne takže nikto nebude vedieť či ste dotazník robili vy alebo nie. Tento dotazník vám zaberie max. 10 minút a mne hrozne pomôže vaše vyplnenie. Ďakujem za váš čas :) 

venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník