Ankieta dla nauczyciela.

Szanowni Nauczyciele 


Diagnoza czynników ryzyka oraz czynników chroniących jest podstawą pracy nad Programem Wychowawczo-Profilaktycznym. Właściwe rozpoznanie stanowi najistotniejszy element budowania strategii profilaktyki w naszej szkole. Wdrażanie działań wspierających i wzmacnianie czynników chroniących wspiera prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, dlatego też zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, której wyniki posłużą do zaprojektowania Programu Wychowawczo- Profilaktycznego szkoły. 


Rozpocznij ankietę teraz
Polityka Prywatności | Stwórz ankiety online za darmo | © Survio 2023