.

DNA in databanken

Beste lezer,  

Deze enquêtes worden enkel gelezen door studenten van de HBO-Academy voor een onderzoek/ schoolopdracht van het eerste leerjaar over studerende MBO, HBO en universitaire studenten. Het gekozen onderwerp is: ‘Vrijwillig DNA afstaan'. De enquêtes worden anoniem verwerkt. We vragen u om antwoord te geven met behulp van de likert-schaal. Indien u geneigd bent voor ‘neutraal’ te kiezen, willen wij u vragen om voor de kant te kiezen welke u het meest geneigd bent te denken. Het invullen van deze enquête zal ongeveer 3 minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Beveiligd
1

Wat is uw geslacht?

Kies één of meer antwoorden
2

Wat is uw leeftijd?

Gebruik alleen cijfers
3

Wat is uw religie?

4

Wat is uw opleidingsniveau?

Kies één of meer antwoorden
5

Ik ben bereid mijn DNA af te staan, zelfs als dit met andere landen dan Nederland gedeeld wordt.

Kies één antwoord in elke rij
6

Ik ben bereid mijn DNA vrijwillig af te staan voor wetenschappelijk onderzoek.

Kies één antwoord in elke rij
7

De overheid zou meer voorlichting moeten geven over de voor- en nadelen voor het delen van mijn DNA.

Kies één antwoord in elke rij
8

Er zouden strenge regels moeten zijn om misbruik van mijn DNA te voorkomen.

Kies één antwoord in elke rij
9

Ik zou mijn DNA afstaan bij het opsporen van erfelijke ziekten in mijn familie.

Kies één antwoord in elke rij
10

Ik zou mijn DNA afstaan voor forensisch onderzoek om misdaden op te lossen.

Kies één antwoord in elke rij
11

Ik denk dat mijn DNA bijdrage kan leveren aan het vinden van behandelingen voor zeldzame ziekten.

Kies één antwoord in elke rij
12

Ik maak me geen zorgen over de mogelijkheid van datalekken bij bedrijven die mijn DNA opslaan.

Kies één antwoord in elke rij
13

Er zouden duidelijke en transparante procedures moeten zijn voor het verwijderen van mijn DNA-gegevens als ik dat wens.

Kies één antwoord in elke rij
14

Ik maak me geen zorgen over mijn privacy bij het afstaan van mijn DNA.

Kies één antwoord in elke rij