Powered by

Drodzy Przyjaciele!

Tytułem wstępu – Co robimy?

Zespół przeprowadzający badanie zwraca się z prośbą do wszystkich Anonimowych Alkoholików, którzy mogą i chcą wziąć udział w sondażu „Anonimowi Alkoholicy w liczbach 2022 - 2023”, co wiąże się z wypełnieniem kwestionariuszy (drukowanych lub elektronicznych).

Takie badanie było przeprowadzone w polskojęzycznym AA w latach 2017-2018, a jego wyniki są dostępne w formie ulotki. Sądzimy, że po pięciu latach przydatne może okazać jego powtórzenie.

Jak wiadomo Wspólnota AA nie angażuje się w badania, ani ich nie sponsoruje. Niniejsza ankieta nie jest badaniem prywatnym, czy dla zewnętrznej instytucji; nie ma mowy też o jakimkolwiek sponsorowaniu. Można ją porównać z doskonale znaną inwenturą, opisaną w Czwartym Kroku. W wymiarze Wspólnoty, może także być wykorzystana do odważnego remanentu i pomóc lepiej realizować działania informacji publicznej, a przez to skuteczniej trafiać z posłaniem AA do wciąż cierpiącego alkoholika. W badaniu staramy się uszanować w pełni fundament naszego dziedzictwa: Anonimowość. Kwestionariusze ankietowe uniemożliwiają identyfikację i odnalezienie któregokolwiek respondenta. Badanie jest prowadzone z zasadami zapewniającymi maksimum anonimowości.

 

Jak to zrobić?

W związku z tym zwracamy się do każdego AA z prośbą o jednorazowe wypełnienie ankiety. Można to zrobić na 3 sposoby:

·        Wypełnić indywidualnie ankietę online

·        Wypełnić i przekazać wypełnioną ankietę w wersji papierowej do osoby, która pomoże lub sama wprowadzi treść ankiety do formularza online

·        Wypełnić papierową ankietę i przekazać (poprzez mandatariusza) do intergrupy lub wysłać na adres: Fundacja BSK AA w Polsce 00-950 Warszawa skr. poczt. 243.

Pobierz wersję papierową.

 

Kiedy?

Termin zbierania ankiet upływa z końcem 2023 roku.

  

Dlaczego to jest ważne?

Samo przedsięwzięcie jest dobrym sprawdzianem stosowania w praktyce jednego z trzech filarów naszego dziedzictwa - Jedności. Wykażmy, że Wspólnota może skutecznie zjednoczyć się, realizując wspólne zamierzenie w skali całej społeczności grup polskojęzycznych.

Z góry dziękujemy za zaangażowanie w każdą czynność przy realizacji badania zarówno zespołowo, jak i indywidualnie.

Zespół przygotowania badania „Anonimowi Alkoholicy w liczbach 2022”

Rozpocznij ankietę teraz