.

Enquête over Sociaal Werk en Kostenbewust Handelen

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Wat is een kernwaarde?

Kies het juiste antwoord uit de opties.
2

Waarvoor wordt een SWOT-analyse gebruikt?

Geef het juiste doel van een SWOT-analyse.
3

Wat betekent 'evidence based practice'?

Definieer 'evidence based practice'.
4

Wat houdt empowerment in?

Geef uw mening over wat empowerment betekent.
5

Hoe zou u culturele competentie in het sociaal werk omschrijven?

Beschrijf wat culturele competentie betekent in de context van sociaal werk.
6

Hoe belangrijk vindt u ethische overwegingen in sociaal werk?

Geef uw mening over de rol van ethische overwegingen in sociaal werk.
7

Hoe zou u omgaan met een conflictsituatie in een sociaal werksetting?

Beschrijf uw aanpak bij het oplossen van een conflictsituatie.
8

Wat vindt u van de relatie tussen sociaal werk en kostenbewust handelen?

Geef uw mening over de relatie tussen sociaal werk en kostenbewust handelen.
9

Hoe beoordeelt u de effectiviteit van een sociaal werkinterventie?

Beschrijf hoe u de effectiviteit van een sociaal werkinterventie zou beoordelen.
10

Welke vaardigheden acht u essentieel voor een sociaal werker?

Noem de vaardigheden die u cruciaal vindt voor een sociaal werker.