Interesariusze

Szanowny Panie / Szanowna Pani,


jako organizacja, Chemirol przygotowuje się do raportowania ESG/CSRD.

Prosimy o poświęcenie kilku minut

na wypełnienie poniższej ankiety.

Rozpocznij ankietę teraz