.

Kanały uczenia się

Szanowni Rodzice

W związku z realizacją projektu pod patronatem Prezydenta Miasta Słupska - "Diagnoza kanałów uczenia się", na podstawie Państwa pisemnej zgody przeprowadzona została diagnoza uczniów klas III.

Prosimy o wypełnienie ankiety, która pozwoli na ewaluację podjętych działań wobec

Państwa dzieci.

Dziękujemy.


Zabezpieczony
1

W jaki sposób zostaliście Państwo zapoznani z wynikami diagnozy określającej dominujący kanał uczenia się u Państwa dziecka?

Wybierz 1 odpowiedź
2

Czy w Państwa opinii nauczyciele stosują zróżnicowane metody i formy pracy z dziećmi, które są dostosowane do zdiagnozowanego dominującego kanału uczenia się?

Wybierz jedną odpowiedź
3

Od nauczycieli jakich przedmiotów uzyskujecie Państwo wskazówki do pracy z dzieckiem w domu, które pozwalają na wykorzystanie dominującego kanału uczenia się.

4

Czy określenie dominującego stylu uczenia się wpłynęło pozytywnie na zmianę sposobu spostrzegania przez Państwa zachowań, nawyków związanych z nauką Waszego dziecka?

Wybierz jedną odpowiedź