.

Invulling crisisdiensten in Eindhoven


In Eindhoven hebben we met een clubje een overleg gehad om na te denken over de inrichting van de crisisdiensten (enkel KB) en het oprichten van een eventuele crisisteam, zoals in Den Bosch. We zullen naar aanleiding van de resultaten input verzamelen voor een volgend overleg.


Het invullen neemt max. 10 minuten in beslag. 


Beveiligd
1

Hoe vind jij dat de crisisdiensten zijn georganiseerd?

Licht je antwoord hierna toe.
2

Licht vorig antwoord toe:

Max 800 tekens
3

Hoe ervaar jij de belasting in je agenda bij een crisisdienst?

1 (niet belastend) - 10 (zeer belastend)
4

Licht vorig antwoord toe

Max 800 tekens
5

Het is duidelijk wat van mij verwacht wordt

1 (niet belastend) - 10 (zeer belastend)
6

Licht vorig antwoord toe

Max 800 tekens
7

Zou je in een eventuele crisisteam willen deelnemen BINNEN kantoortijd?

Kies één of meer antwoorden
8

Licht vorig antwoord toe

Max 800 tekens
9

Zou je in een eventuele crisisteam willen deelnemen BUITEN kantoortijd?

Kies één of meer antwoorden
10

Licht vorig antwoord toe

Max 800 tekens
11

Zou je in een eventuele REGIONALE crisisteam willen deelnemen?

Eindhoven + Den Bosch
12

Licht vorig antwoord toe

Max 800 tekens